Yaparak Yaşayarak Öğrenme

Eğitim  dört duvardan fazlasıdır. En kalıcı  öğrenme ve  bilgi, “yaparak  -  yaşayarak" (deneyim  kazanarak)  gerçekleştirildiğine inanıyoruz. 

Learning by doing and living

Yaparak - Yaşayarak Öğrenme

[ Learning by doing and living ]

Yaparak - Yaşayarak öğrenen öğrencilerin zihinlerine giden en iyi yolun elleri aracılığıyla olduğuna inanıyoruz.

Bunun sonucunda;

  • Soyutlamadan ziyade deneyim yoluyla bilgi edinirler.

  • STEAM konularında daha iyi performans gösterirler.

  • Doğal işbirlikçidirler.

  • Ayrıntıları daha iyi tespit ve analiz ederler.

  • Öğrencilerin odaklanmalarına yardımcı olur.

  • Öğrenme yaratıcılığını tetikler.

  • Hayal gücünü geliştirir.

  • Merak duygusunu harekete geçirir.

  • Bugünün yaparak ve yaşayarak öğrenen öğrencileri, yarının liderleridir.

 

Planlarımız

Yaparak - Yaşayarak öğrenme sistemimize paralel, bütün yıl boyunca kullanacağımız eğitim planlamasını üç bölümde listeledik.

Özel Plan

Somut Dönem

Bu dönemde amaçlanan eğitime geçmiş, kendine güvenen, kendisini özgürce ifade edebilen, bilinçli, hedefleri olan, planlı, büyük düşünen bireylerin yanında sağlıklı beslenen, başkalarına yardım eden, hatala-rıyla yüzleşen, affedebilen bireyler, eğitim sistemimizin somut planını oluşturmaktadır. Bu başarıya ulaşabilmek için belirlediğimiz hedeflere yönetim, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yol alacağız.

Temel Plan

Oryantasyon

İlk defa eğitim hayatına başlayacakları bu dönemde okulla olan bağının olgunlaştırılma-sı amaçlanmaktadır. Bu dönemde Öğretmen - Öğrenci - Veli üçgeninde koordinasyonun sağlanması, aileden ayrı kalacağı zamanların nasıl kaliteli bir zaman geçireceği, eğitime adım attıkları bu dönemde geliştirilmiş planın altyapısının hazırlanması öngörülmektedir.

Geliştirilmiş Plan

Soyut dönem

Bu dönemde detaylı materyaller kullanılarak,

sağ ve sol beyin aktivite etkinlikleri, beden eğitimi dersi ile  vücut esnekliği ve çift lob analiz dersleri, nesnelerin analizleri, mater-yal - analiz - sonuç etkinlikleri, evrensel de-ğerler dersleri ile kurallar analizi gibi etkinlik-lerle soyut dönem çalışmalarının öğrencile-rimize kattığı eğitimin farkı gözle görünür derecede etki etmekte ve somut döneme geçişe etkilidir.