Lego Anaokulu Ümraniye Armağanevler

Yaparak Yaşayarak Öğrenme

"Eğitim dört duvardan fazlasıdır"

21. Yüzyılın Eğitim Metodu

"Yaparak Yaşayarak Örenme"

Öğrenciyi, birey olarak tanıyan, bireysel gelişimine katkı sağlayan, özgüveni yüksek, toplum içerisinde yok olmayan, insani değerlere sahip, evrensel doğrulara saygı gösteren, akademik başarısını en yüksek noktaya taşıyan bir eğitim kurumu olmak için çalışıyoruz.  

Yaşayarak öğrenmek, deneyime ve keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören bir öğrenme sistemidir. Sorgulamaya yer vermeyen “ezbere” ve katı eğitim anlayışının klasikliğini  tümden yıkacak  yerine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitime yönelmeyi ifade eder.

İngilizce

Lego Anaokulu olarak verdiğimiz İngilizce eğitiminde gramer kullanılmamaktadır. Kurumumuzun Gramere bakış açısı, sadece sınavlarda yüksek puan alınmasına yönelik bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. Amacımız, hiç bir kural ve kaide olmadan, yabancı öğretmen eşliğinde sadece konuşma ve görsele dayalı bir İngilizce öğrenme eğitimi verebilmek. Bunu da haftanın beş tam günü ve uygulamalı (dans, drama, oyun, yarışma, eğlence vb.) olarak vermekteyiz. Bu konuda kurum olarak iddialıyız.

Lego Anaokulu İngilizce Eğitim Ümraniye Armağanevler
Lego Anaokulu Kids Gym Ümraniye Armağanevler

KİDS GYM | Beden Eğitimi

Anaokulu çağındaki çocukların en önemli ihtiyacı beyin gelişimlerinin yanında  "BEDEN  GELİŞİMLERİ" ni de sağlamak zorundayız. Bu konuyu en önemli unsur olarak görmekteyiz ve eğitim sistemimizin ana unsurlarından biri haline getirdik. Bu bağlamda Beden Eğitimi dersini haftanın beş günü ders programımıza ekledik. Amacımız beyinde bulunan sağ ve sol lob'ları aynı anda çalışmasını sağlamak. Bunun sonucunda çocuklarımızda görünen farklar eğitime nasıl bir gözle baktığımızın kanıtı olacaktır.

Çocuk Felsefesi P4C

Çocuklar Felsefe Yapabilir mi?

Çocuklar felsefe yapma pratiğine sahip olmasalar da hepsinin bunu yapma kapasitesi vardır. Bütün çocuklar epistemolojik ve metafizik fikirleri evirip çevirebilir, fikirler üretebilirler. Bu bölümde akademik olmayan ortamlarda felsefi diyaloğu ortaya çıkarma yöntemlerinden bahsedilecektir. 

Çocukların Felsefi Sorgulama Yapmaları Ne İşlerine Yarar?

 • Çocuklar becerikli dinleyiciler olurlar.

 • Sabrı öğrenirler.

 • Dikkatleri gelişir.

 • Hafızaları gelişir.

 • Felsefe yapmasının, matematik ve dilde sağladığı faydanın derslerdeki performansa olumlu etkisi

 • Hem ahlaki erdemlerin hem bilişsel becerilerin gelişimi

 • Kendi fikirlerini sunma

 • Başkalarına saygı duyma

 • Demokratik ve etkin vatandaş olma

© 2019 by Lider Egemen Okulları | L.EG.O Anaokulu 

Armağanevler Mah. Güngör Sok. No:84/A Ümraniye / İstanbul / Türkiye

0553 836 99 99

 • Lego İnstagram
 • Lego Facebook
 • Lego Youtube
Lider Egemen Okulları